Gå till innehåll

Ansökan om bidrag ur Samfond 2

Ansökan om bidrag ur Samfond 2

Ändamålet för Samfond 2 är att genom bidragsgivning leda till trivselbefrämjande åtgärder för boende på vård- och omsorgsboendena i Herrljunga kommun. Det är enhetschefen vid boendet, med fördel tillsammans med de boende, som gör ansökningar för exempelvis gemensamma aktiviteter.

Bidrag utbetalas två gånger per år.

Har du frågor?

Herrljunga Kommun
Kommunkansliet
0513-170 00

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka