Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

"Det finns A-, B-, C- och U-verksamheter. A- och B-verksamheter kräver tillstånd hos Miljödomstol respektive Länsstyrelsen. C-verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen och U-verksamheter är utan tillstånds- eller anmälningsplikt.Du som vill starta en anmälningspliktig verksamhet (en så kallad C-verksamhet) kan använda blanketten....

Vilka verksamheter som är C-verksamheter ser du i bilagan, avdelning 1, till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa Miljöenheten."

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka