Gå till innehåll

Anmälan om livsmedelsanläggning


De verksamheter som hanterar livsmedel för försäljning till allmänheten skall enligt livsmedelslagen vara registrerad hos den kommunala tillsynsmyndigheten, vilket i Herrljunga kommun är Bygg och miljönämnden.

När man vill anmäla en ny verksamhet skall man fylla i en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Till ansökan skall bifogas en kortfattad beskrivning av verksamheten.
Anmälan ska lämnas in till miljökontoret senast 10 dagar innan verksamheten har planerat att öppna. Bygg och miljönämnden registrerar verksamheten och och tar beslut om vilken riskklass verksamheten hamnar i. Riskklassningen bestämmer hur mycket kontrolltid verksamheten behöver och vilken kontrollavgift som verksamheten ska betala varje år.

När registeringen är gjord så får verksamheten öppna. Miljöenheten kommer ut och inspekterar verksamheten en tid efter att den har startat och kontrollerar då att kraven i livsmedelslagen uppfylls, att verksamheten hanterar livsmedel på ett säkert sätt och att livsmedlen är rätt märkta.  

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka