Gå till innehåll

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning

För att ansökan ska vara komplett behövs även en karta, en teknisk beskrivning och ett platsbesök av miljöenheten

Kartan:

På kartan behöver det framgå vart

- byggnaderna ligger i förhållande till varandra
- vart tomtgränser går
- vart avloppsbrunnar ska placeras
- vart avloppets reningssteg ska placeras
- vart avloppets utsläppspunkt ska placeras (ej aktuellt för infiltration och sluten tank)
- vart vattenbrunnar som är i bruk och ligger inom 100 meter från avloppet är placerade
- avstånd från avloppets utsläppspunkt till vattenbrunnar i bruk inom 100 meter

Det går att beställa en karta från Miljöenheten. Kartan kan du antingen skriva ut, rita på och skicka in per post eller rita digitalt och bifoga här i e-tjänsten.

Teknisk beskrivning:

Beroende på vilken typ av avloppsanläggning du har tänkt dig ska det bifogas en teknisk beskrivning till ansökan där bland annat rörlängder, rörantal, tjocklek på gruslager osv. framgår. Som mall för din tekniska beskrivning kan du använda någon av nedanstående blanketter:

Mall för teknisk beskrivning av traditionell infiltrationPDF

Mall för teknisk beskrivning av infiltration med moduler
PDF

Mall för teknisk beskrivning av markbäddPDF

Mall för teknisk beskrivning av efterpoleringsstegPDF


Ett annat alternativ är att skicka in leverantörens produktblad för anläggningen, antingen per post eller som bifogat dokument här i e-tjänsten. Ta gärna hjälp av din gräventreprenör när du utformar den tekniska beskrivningen.

Provgropsbesiktning:

Miljöenheten vill gärna besöka platsen innan tillstånd beviljas. Om du har ansökt för en markbaserad reningsanläggning (infiltration, moduler eller markbädd) så ska en provgrop finnas ungefär där anläggningen ska placeras. Provgropen ska vara två meter djup och ha varit uppgrävd i minst 24 timmar innan miljöenheten kontrollerar den. Om du har ansökt om en anläggning som inte är markbaserad (minireningsverk eller liknande) ska istället den tänkta utsläppspunkten kontrolleras av miljöenheten.

Ovanstående uppgifter kan även tas fram i samband med provgropsbesiktning.

För handläggning av tillståndsansökan debiteras 4 410 kr enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Om den entreprenör som utför grävarbetet inte är diplomerad enligt ME tillkommer en avgift på 1 470 kr. Om ansökan gäller en anläggning för fler än ett hushåll blir avgiften högre.

För handläggning av anmälan debiteras 2 940 kr enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Anmälan avser endast BDT-anläggningar (Bad-disk och tvätt).

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka