Gå till innehåll

Ansökan/anmälan om tillstånd värmepumpanläggning

Tillstånd för värmepump upp till 10 MW
Berg-, jord- och sjövärme
Du som ska installera en berg-, jord- eller sjövärmepump måste ansöka om tillstånd för detta. En värmepumpanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas.

Luftvärmepump
För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan. Däremot kan det i vissa fall behövas bygglov.

Planera borrning och installation
Det finns en hel del förberedelser som du bör göra innan du kan ansöka om tillstånd.

Ta kontakt med en installatör eller borrare
I tillståndsansökan ska du ange vilken installatör och borrare du tänker anlita och ange tekniska uppgifter om anläggningen. I ansökan ska du också uppge din borrares SITAC-nummer (personcertifikat för brunnsborrare).

Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går
Du som fastighetsägare ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet.

Tala med dina grannar
Diskutera placeringen av ditt borrhål. Grannarna kan ha information som inte är känd av andra, till exempel om gamla borrhål eller servitut.

Planera exakt placering av ditt borrhål
Tänk på att placera borrhålet så att även dina grannar kan borra i framtiden. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka