Gå till innehåll

Olägenhetsanmälan

Miljöenheten handlägger anmälan om olägenhet enligt miljöbalken. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfälligt" (9 kap 3 § miljöbalken).
 
En olägenhet kan vara till exempel störande buller, problem med mögel/ventilation eller otillfredsställande temperatur i din boendemiljö.
Om du vill anmäla en olägenhet kan du fylla i en olägenhetsanmälan där du beskriver störningen och hur länge den pågått. Det är viktigt att du fyller i anmälan noggrant desto lättare är det för Miljöenheten att handlägga ärendet skyndsamt.
 
Innan du anmäler en olägenhet till Miljöenheten är det bra om du själv kontaktat din fastighetsägare eller den person/verksamhet som orsakar störningen och förklarat din upplevelse.  Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då reda på och kan eventuellt lösa problemet.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka