Gå till innehåll

Ansökan om särskild kollektivtrafik - Färdtjänst, Läkarutlåtande

Läkarutlåtande - avseende färdtjänsansökan

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, s.k. särskild kollektivtrafik. Det innebär att du som resenär får vara beredd på att samåka, att anpassa din restid, att inte alltid åka den närmaste vägen och att stanna efter vägen för att hämta upp och lämna av andra resenärer. Föra att kunna använda sig av färdtjänst krävs tillstånd. Detta ställer krav på att du har ett funktionshinder som varar i minst sex månader och bidrar till att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och inte kan åka allmänna kommunikationsmedel.

Ibland måste ditt funktionshinder styrkas med läkarintyg, vilket du bekostar själv. Efter inkommen ansökan handläggs den enligt rutin och du får därefter ett skriftligt beslut. Skulle du inte vara nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det.

Färdtjänsten gäller inte för sjukresor eller resor som betalas av annan t.ex. försäkringsbolag.   

Ansök om färdtjänst i god tid. Handläggningstiden är i normalfallet 3 veckor.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka