Gå till innehåll

Inkomstförfrågan via anhörig/god man/förvaltare - vård och äldreomsorg

Inkomstförfrågan via anhörig/god man/förvaltare - vård och äldreomsorg

Med den här e-tjänsten kan du som är anhörig, god man eller förvaltare lämna uppgifter om sökandes inkomster som kommunen behöver för att beräkna avgiften till Vård och äldreomsorg.

Det är viktigt att kommunen meddelas så snart uppgifterna förändras.

Ange bruttoinkomster, det vill säga inkomst före skatt.

Om du inte är nöjd med nämndens beslut avseende omsorgsavgiften kan du överklaga det hos länsrätten. Överklagandet ska ha inkommit senast 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Om ditt överklagande kommer in för sent omprövas inte beslutet. Om du har frågor kan du vända dig till den som undertecknat beslutet.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka