Gå till innehåll

Inkomstförfrågan - Vård och äldreomsorg

Inkomstförfrågan - Vård och äldreomsorg

Med den här e-tjänsten kan du lämna uppgifter om dina inkomster som kommunen behöver för att beräkna din avgift till Vård och äldreomsorg.

Det är viktigt att du meddelar kommunen så snart uppgifterna förändras.

Ange bruttoinkomster, det vill säga inkomst före skatt.

Om du inte är nöjd med nämndens beslut avseende omsorgsavgiften kan du överklaga det hos länsrätten. Överklagandet ska ha inkommit senast 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Om ditt överklagande kommer in för sent omprövas inte beslutet. Om du har frågor kan du vända dig till den som undertecknat beslutet. 

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka