Gå till innehåll

Ansökan om särskild kollektivtrafik - Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Med färdtjänst menas att du kan åka taxi när du ska handla eller besöka någon anhörig/bekant eller delta i någon fritidsaktivitet etc. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Personalen på Västtrafiks beställningscentral planerar resorna och du kan få åka färdtjänst tillsammans med andra personer. 

Färdtjänsten gäller inte för sjukresor eller resor som betalas av annan t.ex. försäkringsbolag.

Vem är färdtjänst till för?

Färdtjänst är till för dig som har fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, som varar i minst 3 månader och bidrar till att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. För att kunna använda sig av färdtjänst krävs tillstånd.

Hur söker man färdtjänst?

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett. Ibland måste ditt funktionshinder styrkas med läkarintyg, vilket du bekostar själv. Efter inkommen ansökan handläggs den enligt rutin och du får därefter ett skriftligt beslut. Skulle du inte vara nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det.

Herrljunga kommuns färdtjänstområde

Du som har färdtjänst i Herrljunga kommun får resa obegränsat inom följande kommuner: Herrljunga, Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Vara och Vårgårda.

Beställning av resa

Du beställer själv din resa genom Västtrafiks beställningscentral, telefonnummer:
020-91 90 90. Resan ska beställas senast 60 minuter resan ska påbörjas. Tur och retur resa kan beställas samtidigt.

Du kan beställa flera resor samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa ska göras senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll får inte göras under resa. Du ska kunna uppvisa giltig legitimation under resan.

  • Har ingen bil kommit 10 min efter avtalad tid, ring beställningscentralen,
    020-91 90 90.
  • För att avboka en resa ringer du till beställningscentralen senast 60 minuter innan avtalad hämtningstid.
  • Färdtjänstresan betalas på plats till chauffören innan avfärd.
  • Om du ofta reser regelbundet till och från samma ställe, har du möjlighet att göra upp ett schema så du inte behöver ringa och boka varje resa separat. Då ringer du istället bara när du behöver avboka resan eller vill ändra tid.

Avgifter för resor

Hur mycket resan kostar framgår av det bifogade taxebladet. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går genom. Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Betala med så jämna pengar som möjligt. Du kan också betala med de vanligaste kontokorten såsom Visa och Mastercard.

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Behöver du hjälp på resan eller vill ta med dig någon? 

Du kan få ta med dig en medresenär på resan. Medresenären betalar samma avgift som du gör och måste stiga på och av på samma plats som du.

Om ditt funktionshinder gör att du inte klarar av resan på egen hand kan du ansöka om att få ta med dig en person, en ledsagare, som hjälper dig under resan. Rätt till ledsagare har du om du inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av föraren. Chauffören hjälper dig med att ta sig till och från porten, in och ut ur bilen, på och av med säkerhetsbältet och hjälper dig med nödvändiga förflyttningshjälpmedel och bagage. Ledsagaren måste stiga av och på vid samma plats som du själv. Ledsagaren får inte själv vara beviljad färdtjänst.

För beviljad ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

  • Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan.
  • Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren.
  • Ledsagare reser utan kostnad.
  • Den som själv är tillståndshavare kan normalt inte vara ledsagare.

Kommunen har inte skyldighet att tillhandahålla ledsagare

Ledarhund och assistenthund får medfölja utan kostnad. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran. Inga andra husdjur får tas med vid färdtjänstresa. 

Synpunkter

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa ring beställningscentralen. Om du vill ha ett svar på synpunkten måste du begära detta. Vill du hellre mejla ditt ärende kan du göra detta till: kundtjanst@samres.se. Du kan även begära att få ett föradresserat synpunkts-vykort i färdtjänstbilen. Denna kan du även få från färdtjänsthandläggaren.

Riksfärdtjänst

Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst kan du ansöka om riksfärdtjänst. För att beviljas tillstånd ska du ha ett långvarigt funktionshinder och som gör det svårt för dig att själv förflytta dig eller resa med buss och tåg.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand för allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst ansöker du om för varje enskild resa. Ansökan görs på en särskild blankett som kan fås av färdtjänsthandläggare.

Närtrafik

Detta är ett avtal mellan Västtrafik och Herrljunga Taxi. Det är en personlig service som tar dig från din dörr till Herrljunga tätort. Servicen gäller de som bor utanför Herrljunga tätort. Det krävs inget färdtjänstbeslut för denna typ av resa. Närtrafiken kör två gånger i veckan från just ditt område. Att resa med närtrafiken innebär en lite lugnare resa - ingen stress och du får gott om tid för att gå på och stiga av. Tidtabellen för resorna kan fås av handläggaren för färdtjänst.

Vid frågor kontakta färdtjänsthandläggaren 0513-171 67

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka