Gå till innehåll

Anmälan till Herrljunga Musikskola

Här ansöker du till Herrljunga musikskola


Herrljunga Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxenålder.
Kurser i andra kulturformer kan också förekomma.
Ansvar för musikskolans omfattning, målsättning och avgifter har Herrljunga kommuns bildningsnämnd. Begränsningar finns vad det gäller instrumentval, antal platser samt var undervisningen äger rum.
Verksamheten är till största delen förlagd i musikskolans egna lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även ute på kommunens skolor.
För ytterligare information om instrumentval m m – se www.herrljunga.se/musikskola länk till annan webbplats

Anmälan gäller för ett läsår och är bindande för hela läsåret om inte återbud lämnas till Musikskolan före terminsstart. Avgift reduceras inte om elev avbryter undervisning under pågående termin.

Anmälan sker genom att skicka in en anmälningsblankett via post – anmälningsblankett finns att skriva ut på Musikskolans hemsida - eller genom att gå vidare på denna sida/kommunens etjänst.

Lektionstid är normalt 20-60 min per vecka, enskilt eller i grupp. Garanterat antalet lektioner är 14 per termin eller 28 per läsår.

Instrument kan - med vissa undantag - hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Ev reparationer och förbrukningsmaterial, t.ex. strängar och rörblad betalar du själv. Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter ingår inte i den terminsavgift ni betalar. Musikskolans lärare hjälper gärna till med beställning av noter, om ni så önskar. Dessa betalas dock alltid av eleven/vårdnadshavaren.

Avgift betalas per termin. Undervisning kostar 720 kr/termin med följande undantag:

Elev 25 år eller äldre betalar dubbel avgift d v s 1440 kr

Endast orkesterspel: 160 kr.

Körsång är avgiftsfri.

Syskonrabatt innebär att undervisningsavgiften för betalande vårdnadshavare är maximerad till 2 avgifter d.v.s. 1440 kr/termin. Vuxna över 19 år eller avgift för dubbel kurs ingår inte i underlag för syskonrabatt.

Observera att en ev. kostnad för instrumenthyra kan tillkomma. 

 

Kontaktinformation:

Tf Musikskolechef: Gunnar Andreasson Tfn. 0513-170 16 eller sms: 070-366 42 79
Besöksadress: Norra Kyrkogatan 7 524 30 Herrljunga
Postadress: Box 201 524 23 Herrljunga
Hemsida: www.herrljunga.se/musikskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka